Våre behandlere

Tannleger

Matias ble utdannet ved Universitetet i Tromsø i 2022. Han vektlegger god kommunikasjon og setter pasienten i fokus, samtidig som han er kvalitetsbevisst på arbeidet han gjør.

Det er viktig for ham at pasientene føler seg sett, hørt og trygge i behandlingsstolen. Han har erfaring med pasienter med tannlegeskrekk, og tar imot henvisninger fra TOO-prosjektet. 

Oda Olsen er uteksaminert fra institutt for klinisk odontologi i Tromsø.

Hun har jobbet i den offentlige tannhelsetjenesten i Trondheim, og har erfaring med pasienter som har odontofobi (tannlegeskrekk). I tillegg tar hun imot henvisninger fra Too-prosjektet.

Johannes er utdannet tannlege ved Universitetet i Bergen. Han er svært opptatt av at pasientene skal føle seg hørt og godt ivaretatt.

Med bakgrunn i ingeniørstudiet finner han som regel en løsning på det meste.

Sigve Denstad ble uteksaminert fra Riga Stradins University i 2021. Jobbet fem måneder i den offentlige tannhelsetjenesten ved Brekstad Tannklinikk før han begynte ved Torget tannhelse.

Han synes det er spesielt givende å hjelpe pasienter med å overvinne tannlegeskrekken og gleder seg til å ta imot og hjelpe nye pasienter.

Denstad er medlem av Den Norske Tannlegeforeningen.

Tannlege Stian Bremvåg Sundli ble utdannet i Bergen i 2012. Han har tidligere arbeidet i forsvaret og ved ulike private klinikker i Trondheim. Han har jobbet mye med pasienter med tannlegeskrekk og har også tatt eksamen i odontofobi i 2017 i regi av norsk forening for odontofobi (NOFOBI). Stian har tatt kurs i implantatkirurgi og er medlem av den norske tannlegeforening.

Han har vært tilknyttet Torget Tannhelse siden 2017.

Tannlege Eirik Einarsen er utdannet cand.med (lege) og cand.odont. (tannlege) ved Universitet i Bergen. Han har arbeidet som tannlege siden 2003 og ved Torget Tannhelse siden 2006.

Einarsen har drevet en god del med kirurgi og har stor interesse for feltet. Han fullførte Den norske tannlegeforeningens implantatprotetikkurs i Bergen 2015, som vil si at han er autorisert til å utføre implantatprotetikk på pasienter som har rett til refusjon/bidrag fra trygden.

Tannlege Arne-Henrik Finnanger ble utdannet ved Universitetet i Oslo 2008. Han startet yrkeskarrieren i Tronheim og overtok i 2015 driften av Torget Tannhelse Stjørdal. Han har arbeidet mye med odontofobi og innehar lystgassautoriasjon. Implantatprotetikk har han drevet med siden 2010, og stadig mer tid har blitt dedikert til dette. Han fullførte NTFs implantatprotetikkurs i Bergen 2015.

Tannpleiere

Tannpleier Lina Dang har en bachelorgrad i tannpleie fra Høgskolen i Hedmark og autorisasjon fra 2014.

Lina arbeider med undersøkelser og forebyggende behandling av munn og tenner. I tillegg driver hun oppfølgning av pasienter som har fått rehabilitert tannsettet og systematisk behandling av tannkjøttsykdommer som gingivitt og periodontitt.

Dersom du har krav på refusjon fra HELFO av utgifter til tannbehandling, vil dette også gjelde for behandling gjennom vår tannpleier Lina.

Lina er medlem i både den Norske Tannpleierforeningen samt lokalforeningen og er til enhver tid faglig oppdatert innen tannbehandling.