Renate ble uteksaminert tannlege ved Universitetet i Oslo i 2011. Før dette ble hun ferdig utdannet sykepleier i 2001 ved Høyskolen i Bodø. Hun har jobbet som sykepleier i noen år hovedsakelig ved hjertemedisinsk overvåkning. Som tannlege har hun jobbet ulike steder innen den offentlige tannhelsetjenesten. I 2015 var hun 6 mnd ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge, hvor hun jobbet med tilrettelagt behandling for pasienter utsatt for tortur, pvergrep og/eller har odontofobi. Etter dette jobbet hun som tannlege ved Malvik tannklinikk, frem til hun startet ved Torget tannhelse i 2018.

Torget Tannhelse AS

Du finner oss på Torgkvartalet i Stjørdal sentrum.