Bedøvelse

Våre tannleger er eksperter på å sette bedøvelse, og vil gi deg bedøvelse helt uten smerter fra nålestikket.

Det finnes ulike bedøvelser som tannlegen kan benytte seg av, både med og uten adrenalin, og som har ulike kliniske effekter:

Xylocain: Inneholder adrenalin. Dette er den vanligste formen for bedøvelse som benyttes ved større inngrep og operasjoner, da adrenalintilsetningen gjør at blodårene trekker seg sammen (og på den måten reduserer blodmengden i operasjonsområdet) i tillegg til å sørge for at bedøvelsen holder seg til et avgrenset område.

Septocain: Inneholder adrenalin. Detter er et nyere middel med omtrent samme virkemåte som xylocain, men er mer effektivt slik at tannlegen kan sette mindre bedøvelse og oppnå samme effekt.

Citanest: Inneholder octapressin. I dette bedøvelsesmiddelet er adrenalin erstattet med octapressin. Tilsvarende som adrenalin fører octapressin til at bedøvelsesmiddelet holder seg til et begrenset område.

Carbocain dental: Uten tilsetningsstoffer. Denne gir en mer kortvarig bedøvelse og er velegnet ved kortvarig behandling.

Som følge av de ulike tilsetningsstoffene i bedøvelsesmidlene er det viktig at tannlegen får vite hvilke sykdommer du som pasient eventuelt har, og hvilke medisiner som brukes, da tilsetningsstoffene vil kunne ha effekt/bli påvirket av øvrige medisiner og sykdommer.

Tannlegen vil alltid velge den bedøvelsestypen som er best egnet til den aktuelle tannbehandlingen og den aktuelle pasienten. Bedøvelse kan gis direkte på behandlingsstedet og /eller settes langs nerven som fører inn til behandlingsstedet. Tannlegens vurderinger og anbefalinger, i kombinasjon med dine egne ønsker, avgjør hvilke metode som brukes.

Moderne bedøvelsesmidler er effektive og gir fullstendig smertefrihet under inngrepet dersom bedøvelsen settes riktig. Det er mulig å sette en bedøvelse helt uten smerter, ved bruk av en trinnvis teknikk. Denne teknikken er noe tidkrevende, men benyttes gjerne av våre behandlere dersom du har noe tannlegeskrekk. Tannlegen starter da med å tilføre bedøvelsesvæske eller krem utenpå slimhinnen, og deretter bedøves de ytterste lagene trinn for trinn. Bedøvelsesvæsken vil bre seg smertefritt noen millimeter for hvert trinn. Teknikken krever noe tid og samarbeid mellom pasient og tannlege.

Det er viktig at du gir uttrykk dersom du opplever smerte, og at du gir tilbakemelding dersom du ikke skulle oppleve å få tilstrekkelig smertedekning under behandlingen. Tannlegebesøket mener vi skal være smertefritt!