Et tannimplantat er en moderne erstatning av tenner som er tapt. Dette er i dag en vanlig behandling, med veldig gode prognoser (prognosen for implantat er på 96-99%).

Et tannimplantat består av to deler; én del som utgjør tannroten og én som utgjør selve tannkronen. Delen som utgjør tannroten festes i kjevebenet og den andre delen festes så på toppen.

En implantatbehandling vil utføres i følgende steg:

  1. Dersom du har tapt én eller flere tenner og ønsker en tannerstatning vil tannlegen undersøker muligheten for innsetting av tannimplantat i kjeven din, og diskuterer de forskjellige behandlingsalternativene som tannimplantat, bro og protese med deg.
  2. Selve innsettingen av implantatdelen som utgjør tannroten er smertefri, og foregår under lokalbedøvelse. Kjevebenet vil så gro rundt implantatet og feste seg på implantatets overflate. Denne prosessen tar 2-3 måneder. Tannlegen vil tilpasse og feste på en midlertidig tann til deg i denne perioden, slik at ingen kan se at du er under behandling.
  3. Etter 2-3 måneder når kjevebenet er grodd rundt implantatet, festes den nye tannkronen (evt. bro/ protese) på implantatet.

Du må regne med 3-4 tannlegebesøk for hele behandlingen. I hele behandlingstiden vil du ha midlertidige tenner i området der behandlingen utføres.

I noen tilfeller vil tannimplantater også bli delvis dekket av HELFO (folketrygden). Vi har tannleger og kirurger som har etterutdannet seg for å få HELFO sin godkjenning for å utfører denne type behandling med refusjonsrett fra HELFO.

Torget Tannhelse AS

Du finner oss på Torgkvartalet i Stjørdal sentrum.