Lystgass

Lystgass er en beroligende form for bedøvelse. Den virker behagelig avslappende, og er smak- og luktfri. Lystgassen inhaleres gjennom en nesemaske sammen med oksygen, og effekten er lett å kontrollere med moderne apparatur. Behandlingen kan kun utføres av spesialutdannede tannleger, og du blir kontinuerlig overvåket under behandlingen. Under en tannbehandling med lystgass tilføres lystgass via en liten maske som plasseres over nesen. Du kan derfor ikke være sterkt forkjølet og tett i nesen når du skal ha lystgassbedøvelse. Du kan puste fritt, og behandlingen gir ingen følelse av innestengthet. De fleste kan gjennomføre en behandling med lystgass, men det er spesielt tilrettelagt for pasienter med sterk tannlegeskrekk som trenger noe beroligende før og under en behandling. Effekten kommer i løpet av sekunder når lystgassen blir tilført, og forsvinner også i løpet av sekunder når lystgassen skrus av. Du kan kjøre bil som normalt etter ca. 60 minutter etter avsluttet behandling, gitt at du ikke har brukt andre diskvalifiserende medisiner i forbindelse med behandlingen. Det er svært viktig at tannlegen får riktige og utfyllende helseopplysninger fra deg for å kunne tilpasse en lystgassbehandling. Si derfor ifra til tannlegen om alle medikamenter du har tatt det siste døgnet før behandlingen.

Du må møte fastende, og altså ikke røyke, spise eller drikke 4 timer før en lystgassbehandling. I noen tilfeller vil tannlegen anbefale deg å også ta andre beroligende legemidler på forhånd.

Effekten hos hver pasient kan variere noe, men oppleves av de fleste som svært behagelig og  avslappende. De fleste opplever at musklene slapper av, en blir søvnig/døsig og likegyldig. Tiden oppleves å gå fortene enn vanlig.

Behandlingen har som regel ingen ettervirkninger, men du kan selvsagt ha virkninger av andre medikamenter som er gitt før/under/etter lystgassbehandlingen. Du kan bruke smertestillende medikamenter anbefalt/foreskrevet av tannlegen etter endt behandling.