Periodontitt

Behandling av tannkjøttsykdom

Har du blødende tannkjøtt, eller puss som siver ut av én eller flere tenner? Mistenker du betennelse i tann eller tannkjøttet, eller plages du med dårlig ånde? I så fall bør du oppsøke en tannlege så snart som mulig, for å få kartlagt om du har tannkjøttsykdom. Dersom du har en tannkjøttsykdom, er det viktig å få hjelp tidlig for å unngå at tennene løsner og faller ut. En tannlege/tannpleier kan finne ut av årsaken til blødningen og betennelsen i tannkjøttet, og starte behandlingen slik at du unngår smerter og tanntap. Dersom du blir diagnostisert med tannkjøttsykdom (også kalt periodontitt), vil du ha rett til refusjon for deler av dine tannlegeutgifter fra HELFO.

Hva er tannkjøttsykdom (Periodontitt, Pyrea, Gingivitt)?

Gingivitt er en betennelse i tannkjøttet som oppstår når bakteriebelegg legger seg i kanten og under tannkjøttet. Symptomene kan være moderate som dårlig ånde, rødt og hovent tannkjøtt eller blødninger. Ubehandlet gingivitt kan utvikle seg til periodontitt.

Periodontitt forårsakes av at bakteriebelegg brer seg nedover tannhalsen under tannkjøttet, og betennelsen skader både tannkjøttet og fibrene som fester tennene til kjevebenet. Periodontitt fører til en gradvis reduksjon av tannens festeapparat til kjeven og i verste fall kan tannen løsne dersom periodontitt ikke blir behandlet. Periodontitt har ofte færre synlige symptomer enn gingivitt. Skaden fra periodontitt kan gå langt før man oppdager sykdommen, og ofte kan første symptomet vises gjennom en eller flere løse tenner. Sykdommen er i de fleste tilfeller mulig å behandle, men periodontitt kan komme tilbake dersom pasienten ikke opprettholde gode rutiner for munnhygiene etter behandling.

Periodontitt (Pyrea) er en fellesbetegnelse for ulike variasjoner av tannkjøttsykdommer. En tannkjøttsykdom kan ramme alle, men oftest oppstår en tannkjøttsykdom med alderen og forekommer hyppigere jo eldre vi blir. Tannkjøttsykdommer er mer utbredt nå enn før og dette skyldes i hovedsak høyere levealder, men det finnes også aggressive varianter av tannkjøttsykdommen som rammer unge mennesker så tidlig som i 20-35-årene. Dersom man daglig bruker forebyggende medisiner som blodfortynnende, kolesterolsenkende og blodtrykksmedisin, er det også større sannsynlighet for å utvikle periodontitt. Ettersom periodontitt kan resultere i tap av tenner, er det viktig at du oppsøke en tannlege så fort du mistenker tannkjøttsykdom. Da kan din tannlege undersøke om du har diagnosen og starte på en tilpasset behandling så tidlig som mulig dersom du får påvist periodontitt. Rak behandling vil i deg gode mulighet for å unngå å miste tennene dine.

Utfordringen generelt med tannkjøttsykdommer er at det kan være krevende for pasienten å oppdage og dermed få stilt rett diagnose. Sykdommen vil utvikle seg ulikt fra pasient til pasient, avhengig av kjønn, alder, evt sykdom og medisinbruk. Får du som pasient rett diagnose og dermed tilpasset behandling på et tidlig stadium, er det gode sjanser for at du får beholde tennene dine lenge, og dermed unngå smerter og dyre løsninger for tannerstatninger. Våre tannpleiere og tannleger har lang erfaring og svært god faglig kompetanse på tannkjøttsykdommer.

Symptomer og årsaker til tannkjøttbehandling

Felles tannkjøttsykdommer er at de rammer vevet rundt selve tannen, og sykdommen kan oppstå selv om man alltid har hatt sterke tenner og lite hull. Periodontitt forårsakes av spesielle bakterier som de fleste har i munnhulen, men det er bare hos noen enkelte at det utvikler seg til sykdom. Hvis man lar sykdommen gå for langt uten behandling, blir selve kjevebeinet rundt de angrepne tannrøttene ødelagt av betennelsen, noe som resulterer i at tannen blir løs og må trekkes. Tannkjøttsykdommer utvikler seg gradvis og langsomt, og ofte uten noen form for symptomer i startfasen som smerter, hevelse, eller blødninger. Det kan dermed være vanskelig for pasientene å vite om man bør oppsøke tannlege for plagene. Derfor er det så viktig å oppsøke en tannlege regelmessig for å undersøke den generelle tannhelsen.

Ofte rammer en tannkjøttsykdom vevet rundt én eller flere tenner. Sykdommen kan ramme alle, selv personer med friske tenner og lite hull. I enkelte tilfeller kan tannkjøttsykdommen føre til tydelige symptomer som blødninger og ømhet i tannkjøttet, løse tenner, dårlig ånde og dårlig smak i munnen. Ikke alle opplever tydelige symptomer som blod eller ømhet i tannkjøttet, og enkelte opplever ingen eller få symptomer i starten av sykdomsforløpet.

Du kan selv være oppmerksom på følgende symptomer, og ta kontakt med tannlege dersom du opplever følgende:

Spesielt utsatt pasientgruppe

Tannkjøttsykdommer kan oppstå både som følge av dårlig tannhelse/renhold, immunsystem, medisinbruk og/eller genetikk. Eksempler på personer som hyppigere opplever å få tannkjøttsykdom er diabetikere, røykere og personer som benytter forebyggende medisiner som blant annet blodfortynnende og kolesterolsenkende medisiner, blodtrykksmedisin eller medisiner mot epilepsi. Dersom du bruker slike medisiner er det viktig at du informerer din tannlege om dette.

Spesielt utsatte personer:

Diagnostisering av tannkjøttsykdom

Torget Tannhelse har moderne utstyr og spesialinstrumenter for å avdekke tannkjøttsykdommer. Vi benytter digital røntgenundersøkelse under alle undersøkelsene for å kunne avsløre eventuelle sykdommer i tenner og i og rundt tannkjøttet. En erfaren tannlege eller tannpleier kan ut fra røntgenbilder diagnostisere tannkjøttsykdom ved å se om det er oppstått tap av vev og bein rundt en angrepet tann. Dersom periodontitt blir påvist vil tannlegen eller tannpleieren måle avstanden mellom tannkjøttskanten og kjevebenet for å finne ut om noe av kjevebenet har gått tapt. Tapt kjeveben kommer ikke tilbake, men med riktig behandling kan utviklingen stabiliseres slik at ikke mer av kjevebenet brytes ned, og tennene får beholdt sitt festeapparat.

Behandling

Ved påvist periodontitt vil alt bakteriebelegg fjernes fra tannroten under tannkjøttet ved bruk av spesialinstrumenter. Dette må gjøres i flere behandlingsseanser. Under en såkalt periobehandling renses altså lommene rundt tannfestet slik at sykdommen kontrolleres og ikke kommer tilbake.

Dersom tannkjøttsykdommen har kommet veldig langt i prosessen må svært løse tenner ofte trekkes, dette til tross for at det ikke er store smerter. Det er også tilfeller hvor det må utføres kirurgiske inngrep for å stanse infeksjonsspredningen. Slike kirurgiske inngrep utføres av en tannlege eller en spesialist på periodontale sykdommer (periodontist). Antibiotika er også i noen tilfeller en nødvendig og effektiv behandling for å dempe betennelsen.

Ved tap av tenner som påvirker bittfunksjonen eller estetikk, kan pasienten velge å få satt inn en tannerstatning som en tannbro/tannprotese eller implantatbehandling Les mer om slike tannerstatninger på vår nettside.

Forebyggende behandling og oppfølging

Din egen tannhygiene og renhold er den viktigste forebyggende behandlingen for tannkjøttsykdommer. Puss tennene grundig to ganger om dagen (morgen og kveld). Sørg for å pusse alle tennenes flater rene for bakteriebelegg, bruk deretter mellomromsbørster og tanntråd for å fjerne bakteriebelegg og matrester som ligger mellom tennene. 

Det er alltid viktig å følge de råd og instrukser tannlegen eller tannpleieren gir for å unngå å utvikle tannkjøttsykdom, men også får å unngå at infeksjonen blusser opp igjen dersom du har fått påvist en tannkjøttsykdom. Som forebyggende behandling er det viktig med regelmessige kontroller og undersøkelser hos tannlegen eller tannpleier, ettersom du ofte ikke selv vil oppdage at du har en tannkjøttsykdom i startfasen. 

Dersom du får påvist en tannkjøttsykdom, og har blitt behandlet for dette, er det nødvendig at du går til jevnlig kontroll, rens og oppfølging til tannpleier slik at sykdommen ikke blusser opp igjen. Rutinemessig kontroll av kjevebenet og rens av tennene er viktig for å forhindre at kjevebenet brytes ned ytterligere og dermed at tennene går tapt. En god daglig munnhygiene er den viktigste forebyggende faktoren for tannkjøttsykdommer, og er en betydelig del ved behandlingen av periodontale sykdommer. Ved starten av behandling av tannkjøttsykdommer gis pasienten veiledning i egenhygiene av tannlege/tannpleier, for å forhindre at ytterligere eskalering av betennelse oppstår.

Økonomisk støtte til behandling av tannkjøttsykdom (HELFO)

Behandling av tannkjøttsykdom (periodontitt, pyrea) gir deg rett til refusjon (økonomisk støtte) fra HELFO (folketrygden). Tannlegene og tannpleierne på Torget Tannhelse er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk, slik at du kan være sikker på at du får den økonomiske støtten du har krav på. Du vil bli informert om dine rettigheter av oss dersom du får påvist periodontitt. Deler av kostnaden av jevnlig rens og oppfølging hos tannpleier eller tannlege dekkes dersom du får påvist periodontitt. En større andel dekkes ved behov for større behandlinger. HELFO gir refusjon ved operative inngrep, og til rens ved tannkjøttsykdom, samt er med på å dekke utgifter ved rehabilitering av tannsett som skyldes tannkjøttsykdom. Ved tap av tenner grunnet periodontitt kan en tannerstatning dekkes delvis av HELFO. Behandling av gingivitt dekkes ikke.

Alle våre tannleger har direkteavtale med HELFO. Dette betyr at du som pasient unngår å legge ut for den delen av regningen som trygden dekker, for så å få betalt tilbake beløpet i ettertid. Tannlegen/tannpleieren søker HELFO om refusjon og sender kostanden/fakturaen direkte til dem.