Rotfylling

Rotfylling av en tann må utføres av en tannlege dersom nerven i tannen er skadet eller død som følge av en bakterieinfeksjon. Tannen får sin næring gjennom et blodåresystem sentralt i tannen, og her ligger også tannens nerver. Skader og infeksjoner som affiserer denne kanalen vil resultere i tanntrekking eller rotfylling. En rotfylling er nødvendig for å kunne beholde tannen. Oftest er nerven blitt skadet som følge av at det er kommet bakterier inn i den som følge av et stort kariesangrep i tannen (stort hull) eller en sprekk. Å rotfylle en tann skal normalt være smertefritt. Du skal ikke behøve å kjenne noe som helst under behandlingen.

Rotfylling innebærer en omfattende behandling i flere trinn:

  1. Den sentrale kanalen i tannen renses grundig, via en åpning i tannkronen. Nerven og bakterier fjernes inne i tannen
  2. Deretter fylles så den rensede kanalen igjen med et tett bakteriedrepende materiale. For å ta knekken på alle bakterier må dette bakteriedrepende innlegget ligge i tannen i en periode.
  3. Tannkronen må deretter forsegles med en holdbar tannerstatning

Gevinsten ved rotfylling er pasienten har bevart en tann både kosmetisk og funksjonelt. Rotfyllingsprosessen tar for øvrig lang tid og må vanligvis utføres ved flere besøk hos tannlegen, før tannen endelig er ferdigbehandlet. Selv om behandlingen er tidkrevende og kostbar, vil de fleste være tjent med innsatsen fremfor å trekke tannen.

Som oftest vil tannen en tid etter en rotfylling kunne både kjennes og se ut som den originale tannen. Nerven i tannen er fjernet, og tannen er i derfor i prinsippet følelsesløs etter en rotfylling. Ettersom hjernen mottar en sum av sanseinntrykk fra både nabotenner, kjeve og slimhinner, merker de fleste pasienter lite til forandringen etter en rotfylling.

Etter rotfyllingen kan du oppleve å ha noe smerter fra tannen et par dager. Dette skjer oftere dersom tannen hadde symptomer før behandlingen. Smertene vil imidlertid raskt avta ved hjelp av smertestillende behandling(tabletter).

I noen få tilfeller (10-15%) kan det utvikles en betennelse i selve rotspissen av en rotfylt tann. Betennelsen kommer som regel i små sidegrener av rotkanalen, og gir lokal ømhet i kjeven. Denne tilstanden vil kreve ytterligere behandling av en tannlege.

Den rotfylte tannen er ofte en svakere tann enn friske tenner på grunn av store fyllinger. Det er derfor ekstra viktig å få den rette etterbehandling slik at den kan vare lenge. Det vil være behov for å dekke tynne tyggetopper og svake deler av tannen med en sterk fylling eller en krone. Noen ganger vil også en stiftoppbygging av tannen være nødvendig.

En rotfylling krever høy kompetanse, avansert utstyr og dyre forbruksmateriell. Kostnadene vil avhenge av hvilken tann som behandles, da store jeksler vil kreve mer behandling og materialer, og vil derfor normalt være dyrest å behandle. Tannlegen vil på forhånd gi deg et prisoverslag.