Tannbro

Erstatte mistedede eller ødelagte tenner

Dersom du mangler en eller flere tenner og ønsker å erstatte disse, kan løsningen være en tannbro. En tannbro fungerer slik at man lager tannerstatninger for de manglende tennene, og fester disse i friske tenner på hver side. Oppbyggingen av en tannbro krever at det må være en tann på hver side av den/de manglende tannen/tennene, som kan tjene som brukbart feste for broen på hver side av det tannløse partiet. Før en bro kan settes inn, må de friske tennene slipes til av tannlegen, slik at de skaper godt feste for broen. En bro oppleves som oftest svært likt som det å ha egne faste tenner. Selve tannbroen består av et keramisk materiale, ofte porselen, og er svært lik naturlige tenner i utseende og form.

Fremgangsmåte:

  1. Tannlegen tilpasser/preparerer tennene som grenser til det tannløse partiet slik at de gir godt feste til broen. Deretter tar tannlegen avtrykk av hver kjeve, som så sendes til et tannteknisk laboratorium som produserer selve tannbroen. Tennene blir så dekket av en beskyttende midlertidig fylling eller plasttann, som pasienten går med frem til tannbroen er ferdig produsert.
  2. En spesialtilpasset tannbro blir vanligvis produsert i løpet av 10-16 dager på et tannteknisk laboratorium.
  3. Broen festes/sementeres permanent til de preparerte tennene av tannlegen.

En tannbro er en meget sterk og holdbar tannerstatning. Ettersom en tannbro også gir et svært estetisk pent resultat, er en bro som regel en relativ kostbar behandling. En tannbro blir likevel ofte foretrukket av pasienter fordi den har god holdbarhet, den oppleves som egne tenner, og fordi alternativet er enten løse proteser eller tannløshet. Broen i seg selv er som oftest nesten umulig å slite, men det svake punktet er overgangen til tannroten hvor broen er festet, hvor det er en liten fare for tannråte. Det er viktig at tannråte oppdages og behandles tidlig skulle det oppstå. Følg derfor alltid de anbefalinger som tannlegen gir om kontroll og vedlikeholdsrutiner.