Tannimplantat

Et tannimplantat er en moderne erstatning av tenner som er tapt. Dette er i dag en vanlig behandling, med veldig gode prognoser (prognosen for implantat er på 96-99%).

Et tannimplantat består av to deler; én del som utgjør tannroten og én som utgjør selve tannkronen. Delen som utgjør tannroten festes i kjevebenet og den andre delen festes så på toppen.

Kort fortalt utføres implantatbehandling på følgende måte:

 1. Dersom du har tapt én eller flere tenner og ønsker en tannerstatning vil tannlegen undersøker muligheten for innsetting av tannimplantat i kjeven din, og diskuterer de forskjellige behandlingsalternativene som tannimplantat, bro og protese med deg.
 2. Selve innsettingen av implantatdelen som utgjør tannroten er smertefri, og foregår under lokalbedøvelse. Kjevebenet vil så gro rundt implantatet og feste seg på implantatets overflate. Denne prosessen tar 2-3 måneder. Tannlegen vil tilpasse og feste på en midlertidig tann til deg i denne perioden, slik at ingen kan se at du er under behandling.
 3. Etter 2-3 måneder når kjevebenet er grodd rundt implantatet, festes den nye tannkronen (evt. bro/ protese) på implantatet.

Du må regne med 3-4 tannlegebesøk for hele behandlingen. I hele behandlingstiden vil du ha midlertidige tenner i området der behandlingen utføres.

I noen tilfeller vil tannimplantater også bli delvis dekket av HELFO (folketrygden). Vi har tannleger og kirurger som har etterutdannet seg for å få HELFO sin godkjenning for å utfører denne type behandling med refusjonsrett fra HELFO.

Torget tannhelse er en av de få klinikkene i Nord-Trøndelag med tilknyttet spesialist i Oral kirurg og medisin, og med rett til å sette implantater på Helfos regning.

Tannimplantater er en avansert behandlingsform der tannlegen lager tannerstatning på kunstige røtter i titan. For å få tenner er man derfor ikke avhengig av brukbare tannrøtter eller feste i nabotenner som ved vanlige krone- eller broarbeider. Kjevebenet må imidlertid ha en viss tykkelse og høyde, men de fleste oppfyller dette kravet. Er det imidlertid for lite ben, kan dette i mange tilfeller også løses.

Før behandlingen starter foretas en konsultasjon med en av våre tannleger. Da får vi lyttet til dine ønsker og krav, foretar omfattende røntgendiagnostikk for å måle benkvaliteten og ser hva som er gjennomførbart av behandling. Deretter utarbeides et kostnadsoverslag som pasienten får med seg hjem.

Hvis behandlingen er noe som frister, settes det opp time til vår kirurg. Under et kirurgisk inngrep fester da kirurgen en «skrue» av titan i benet. Denne «skruen» eller implantatet som det egentlig heter, gror seg da fast i benet og blir en del av kjevebenet. Dette høres smertefullt ut, men man får alltid rikelig med bedøvelse under inngrepet slik at man ikke kjenner noe smerter. I tillegg er det også svært få som kjenner mye smerter dagen etter inngrepet. Etter tilhelning av implantatet i kjevebenet plasseres toppkonstruksjonen på implantatet. Det tas da et avtrykk og tanntekniker lager da en krone/ bro eller protese som festes til implantatet.

Behandlingen er kostbar og krever spesialkompetanse og mye erfaring. Det er derfor vi benytter en spesialist i Oral kirurg og medisin, Sebastian Stefanski, som vi har veldig god erfaring med. Sebastian har jobbet ved Torget Tannhelse siden 2016, har ypperlige referanser og utfører behandlinger av svært høy kvalitet. Tannlegene som deretter lager kronen eller broen på toppen, er autoriserte med videreutdanning og refusjonsrett fra Helfo. Sistnevnte innebærer at dersom du har krav på økonomisk refusjon fra Helfo for implantatbehandling, slipper du å legge ut for utgiftene for så å få tilbakebetalt beløpet i ettertid. I tillegg benytter vi kjente norske laboratorier som lager tenner av svært høy kvalitet og estetikk.

Tannerstatning med implantater er en vel utprøvd behandlingsmetode med en klinisk dokumentasjon som strekker seg over 50 år.

Implantatbehandling steg for steg

Her følger en kort beskrivelse av implantatbehandling. Beskrivelsen gjelder for et enkelt tannimplantat, men samme prosedyre gjelder for innsetting av flere tannimplantater.

 1. Innsetting av tannimplantat
  Med nøyaktig operasjonsteknikk plasserer kirurgen tannimplantatet i kjevebenet. Operasjonen tar vanligvis mellom en halv og to timer og er smertefri.
 2. Tilhelingsperioden
  Når operasjonen er ferdig begynner tilhelingsperioden. Lengden på denne perioden er avhengig av flere faktorer som bla benkvalitet , type tannimplantat og bittforhold. I overkjeven er det vanligvis ca.3 måneder. I underkjeven, med sitt kraftigere ben, holder det ofte med ca. 2-3 måneder. Under tilhelingsperioden kan man benytte en midlertidig protese som kan taes ut og inn, slik at tanntapet ikke er synlig.
 3. Distansetilkobling
  Når benet har vokst rundt tannimplantatet sitter den fast. Nå forlenges tannimplantatet med en distanse. Ved 1-stegsteknikk behøves ingen ny operasjon. Ved 2-stegsteknikk gjør kirurgen et forsiktig lite snitt i tannkjøttet for å finne tannimplantatet under tannkjøttet. På distansen skal den nye tannen( kronen, protesen eller broen) festes.
 4. Det protetiske arbeidet
  Vanligvis påbegynnes fremstillingen av den nye tannen i løpet av noen uker etter at distansen er kommet på plass. Arbeidet innledes med at det tas et avtrykk av tennene. Deretter følger ytterlige noen besøk. I løpet av disse besøkene bestemmer pasienten og tannlegen utseende og form på den/de nye tannen/tennene. Arbeidet sluttføres av tekniker, og så er vi i mål 🙂