Tannproteser

Tannproteser er kunstige erstatninger for tenner og tannkjøtt, og har vært den tradisjonelle og rimelige erstatning for manglende tenner. En vanlig tannprotese er bygget opp av en basis av tannkjøttfarget plast som formes etter en avstøpning av kjeven/ganen til pasienten. På denne basisen som fungerer som tannkjøtt monteres så plast- eller porselenstenner. Fordelen er lav pris, god holdbarhet og for mange pasienter har en protese en akseptabel funksjon. Protese gir tyggefunksjon, men mange kan oppleve at protesen vil være som et fremmedlegeme i munnen som må tilvennes. Opplevelse av mat blir noe endret (smak, temperatur og konsistens) ved at deler av munnhulen er dekket av et fremmed materiale. Noen kan også opplever at talen midlertidig endres, men med en godt tilpasset protese vil dette være et forbigående problem.

Protesen holdes primært på plass av god passform, eventuelt med tillegg av en tyktflytende masse. Dersom du fortsatt har tenner der protesen skal festes, vil protesen festes med stål- eller plastbøyler til tilstøtende tenner.

Et tilbakevendende problem er at en protese kan med tiden bli løs, og dette problemet har en sammensatt årsak. En protese har ikke kontant med kjevebenet og dermed vil kjeven endres gradvis. Over år vil kjevebenet bli tilbaketrukket, minske i høyden og bli mindre markert. En protese vil dermed gradvis få dårligere passform, og derigjennom dårligere feste. Før eller senere må en protese derfor bygges om, eventuelt lages helt på ny, når passformen er blitt for dårlig.

Et alternativ til proteser er implantater og implantatbro (les mer om implantater og implantatbro på vår hjemmeside). For protesebærere som har problemer med underkjeveprotese, har det nå kommet nye regler om rett til refusjon av deler av kostnad for behandling for å få erstattet proteser med implantater. For disse pasientene vil to implantater, ny over- og underprotese, innebære en egenandel på 5 000-10 000,- hvor HELFO (folketrygden) dekker opp til 80-90% av behandlingskostnaden. Snakk med tannlegen på Torget Tannhelse om nøyaktig prisoverslag