HELFO – Refusjon og støtte til tannbehandling

I Norge har det i lengre tid vært slik at friske voksne mennesker må ta ansvaret for, og den økonomiske belastningen av, egen tannbehandling. Under gitte forutsetninger kan HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) yte økonomisk støtte. Et grovt estimat på støttebeløpet vil være mellom 50-80% avhengig av årsak til innvilget støtte. Dine rettigheter til økonomisk støtte vil tannlegen opplyse om ved konsultasjon.

Følgende problemer/lidelser kan være berettiget økonomisk støtte fra HELFO:

Spør oss gjerne om du er i tvil om du har krav på refusjon. Vi vil være behjelpelig med søknad om HELFO-bidrag dersom tannlegen mener det er grunnlag for dette.

Fra og med november 2015 har tannlegene Arne-Henrik og Eirik ved Torget Tannhelse autorisasjon til å utføre implantatbehandling støttet av HELFO.

Student?

Visste du at du har krav på refusjon for tannbehandling fra SiT (Studentsamskipsnaden i Trondheim)?

Gjennom tannhelserefusjonen til SiT får du støtte til:

Dersom du vet at utgiftene dine vil være mellom 10 000 kr til 50 000 kr må du søke om forhåndsgodkjenning fra Sit. 100 % av utgiftene vil bli dekket dersom du oppfyller kravene for refusjon.

Les mer om ordningen her: www.sit.no/helse/tannlege

Legg inn din timebestilling her, eller ring oss på telefon 74 82 55 00.