HELFO – Refusjon og støtte til tannbehandling

I Norge har det i lengre tid vært slik at friske voksne mennesker må ta ansvaret for, og den økonomiske belastningen av, egen tannbehandling. Under gitte forutsetninger kan HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) yte økonomisk støtte. Et grovt estimat på støttebeløpet vil være mellom 50-80% avhengig av årsak til innvilget støtte. Dine rettigheter til økonomisk støtte vil tannlegen opplyse om ved konsultasjon.

Følgende problemer/lidelser kan være berettiget økonomisk støtte fra HELFO:

Spør oss gjerne om du er i tvil om du har krav på refusjon. Vi vil være behjelpelig med søknad om HELFO-bidrag dersom tannlegen mener det er grunnlag for dette.

Fra og med november 2015 har tannlegene Arne-Henrik og Eirik ved Torget Tannhelse autorisasjon til å utføre implantatbehandling støttet av HELFO.