I Norge har det i lengre tid vært slik at friske voksne mennesker må ta ansvaret for – og den økonomiske belastningen av – egen tannbehandling. Under gitte forutsetninger kan HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) yte økonomisk støtte. Et grovt estimat på støttebeløpet vil være mellom 50-80% avhengig av årsak til innvilget støtte. Dine rettigheter til økonomisk støtte vil tannlegen opplyse om ved konsultasjon.

Følgende problemer/lidelser kan være berettiget økonomisk støtte fra HELFO:

Spør oss gjerne om du er i tvil om du har krav på refusjon. Vi vil være behjelpelig med søknad om HELFO-bidrag dersom tannlegen mener det er grunnlag for dette.

Fra og med november 2015 har tannlegene Arne-Henrik og Eirik ved Torget Tannhelse autorisasjon til å utføre implantatbehandling støttet av HELFO.

Student?

Visste du at du har krav på refusjon for tannbehandling fra SiT (Studentsamskipsnaden i Trondheim)?

Gjennom tannhelserefusjonen til SiT får du støtte til:

Dersom du vet at utgiftene dine vil være mellom 10 000 kr til 50 000 kr må du søke om forhåndsgodkjenning fra Sit. 100 % av utgiftene vil bli dekket dersom du oppfyller kravene for refusjon.

Les mer om ordningen her: www.sit.no/helse/tannlege

Legg inn din timebestilling her, eller ring oss på telefon 74 82 55 00.

Torget Tannhelse AS

Du finner oss på Torgkvartalet i Stjørdal sentrum.