Refusjonsordninger for ungdom

Er du 21 år, 22 år, 23 år eller 24år? Da får du dekket 75% av tannlegetimen din hos oss 

Trondheim fylkeskommune refunderer 75% av utgiftene til nødvendige tannlegetjenester for 21-24-åringer. Er du folkeregistrert eller har midlertidig bostedsadresse i Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger, Frosta, Steinkjer, Frøya, Hitra eller Grong kommune, kan du motta tannbehandling hos oss og kun betale egenandelen på 25% av totalkostnaden, resten av kostnaden sender vi direkte til Trondheim Fylkeskommune etter avtale med kommunen.

Fakta om refusjonsordningen

21-24-åringer får dekket 75 % av offentlige takster for undersøkelser og nødvendig tannbehandling. Den offentlige tannhelsetjenesten og flere privatpraktiserende klinikker er kvalifisert til å utføre behandling på 21-24-åringer og sende resterende 75% av regningen direkte til Fylkeskommunen. Du som pasient vil kun betale en egenandel på 25% av behandlingsbeløpet ved ditt besøk på klinikken, resterende beløp sender vi direkte til Trondheim fylkeskommune.

21-24-åringer får dekket 75 % av offentlige takster for tannundersøkelse og nødvendig tannbehandling

Fyller du 21 til 24 år inneværende kalenderår, kan du få behandling hos en av våre tannleger eller tannpleier, og betale 25 prosent av behandlingen, basert på takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Tilbudet gjelder alle i denne aldersgruppen som er permanent- eller midlertidig bosatt i kommunene: Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger, Frosta, Steinkjer, Frøya, Hitra eller Grong (dersom du bor i en annen kommune i Trøndelag enn de som er listet opp, kan du ta direkte kontakt med den offentlige tannhelsetjenesten i din kommune for å motta behandling). Egenandelen på 25 % av de fylkeskommunale takstene, betales direkte til tannlegen/tannpleieren etter endt besøk.

Ordningen gjelder kun nødvendig tannhelsetjenester som undersøkelse/ tannhelsesesjekk og den behandlingen tannlegen mener er eventuelt nødvendig for å opprettholde en frisk og sunn tannhelse (som reparasjon av karies/hull, rotfylling, trekking av visdomstann, erstatning av mistede fyllinger, reparasjon av tidligere behandlinger etc). Du får ikke dekket utgifter til kosmetisk/estetisk tannbehandling som bleking av tenner, Invisalign tannregulering, tannfasetter/tannerstatninger basert på rent estetiske ønsker etc. 

Større kostnadskrevende behandling (som for eksempel implantatbehandling/ tannerstatning dersom en synlig tann må trekkes) må søkes om til fylkestannlegen på forhånd.

Etter å ha fylt 21 år vil du ikke lengre bli automatisk kalt inn til undersøkelse hos din tidligere offentlige tannlege, og du må selv ta kontakt med en privat klinikk  som har avtale med kommunen, slik som vår tannklinikk, for å få time til en undersøkelse eller få utført behandling med refusjonskrav. 

Bestill time her

Husk; Jevnlige tannlegeundersøkelser sikrer en sunn tannhelse og et rent smil.

Merk: tidligere fikk personer som fyller 25 og 26 år, også refusjon på tannbehandling. Denne ordningen har utgått fra og med 1.april 2023 og er ikke lengre gyldig. 25-26-åringer må nå må betale fullpris hos sin tannlege på lik linje med alle over 26 år. Har du i tidsrommet frem til 1.april 2023 fått behandling som ikke er delvis refundert av staten, kan du søke refusjon for inntil 50 prosent av kostnadene. Kostnadene må være dokumenterte og spesifisert kvittering må legges ved.

Hvilke tannlegetjenester for 21-24-åringer dekkes?

Hvilke tannlegetjenester for 21-24-åringer dekkes ikke?

Bestill en tannhelsesjekk/undersøkelse (kr 248 i egenandel)

Er det omtrent ett år eller lengre siden sist du var til tannlegen for en tannundersøkelse? Da anbefaler vi at du nå bestiller deg en time. Det anbefales å gå regelmessig til tannlegen for å få utført en tannhelsesjekk med rens og tannsteinsfjerning. Her vil tannlegen oppdage eventuelle sykdommer på et tidlig stadium, både i dentinet (tannen) og i tannkjøttet, utføre profesjonell rens for å fjerne plakk og øvre laget av misfarging, fjerne tannstein som kan forårsake dårlig ånde og tannkjøttbetennelse, og gi råd til hvordan du videre kan jobbe for å forbedre/opprettholde en god munnhygiene og tannhelse.  

Vi gjør oppmerksom på at refusjonsordningen til Trøndelag fylkeskommune ikke kan brukes i kombinasjon med andre tilbud på klinikken, som velkomsttilbud på førstegangsundersøkelse som vi har til nye pasienter. Alle 21-24-åringene får 75 % rabatt på ordinær fullpris av tannundersøkelse (990,-) og vil derfor kun betale 248,- etter endt tannundersøkelse på klinikken som egenandel.

En standard undersøkelse inkluderer:

Undersøkelse av tenner, munnhule, kjeve, bitt, tyggemuskler og slimhinner. Undersøkelsen inkluderer røntgenbilder, lett tannrens, fjerning av tannstein og kostnadsoverslag ved evt. videre behandlingsbehov.

Vi kan tenner! La oss ta vare på ditt smil og din tannhelse.

Bestill time online på vår nettside og velg tannlegen/tannpleieren og tidspunkt som passer deg. Dine tenner, ditt smil, på dine premisser! 

Kilde:

Rundskriv I/2-2023 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2023 :
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/tildeling-oppdrag-og-arsrapporter/2023/rundskriv-i-2-23.pdf