Tanngnissing og anspente kjeveledd

Tanngnissing om natten (bruxisme) er et relativt vanlig fenomen, som vi ser med varierende alvorlighetsgrad. Tanngnissing forekommer oftest om kvelden og natten og kan medføre dårligere søvnkvalitet så vel som betydelig slitasjeskade på tenner. Tanngnissing kan også forekomme på dagtid i typisk stressende situasjoner.

Tanngnissing kommer i hovedsak av stress, og medfører problemer som:

Går du i lengre perioder med tanngnissing uten å oppsøke tannlege for å få dette behandlet, kan smertene utvikle seg til å bli kroniske/langvarige og vanskeligere å behandle.

For å diagnostisere og behandle tanngnissing utfører tannlegen en grundig undersøkelse av tennene og kjevens tilstand, bittforhold, gapeevne og kjevemuskulatur, og tar så et avtrykk av tennene dine. Deretter får tannlegen laget en spesialtilpasset bittskinne i plast, tilpasset dine tenner og bittforhold. Bittskinnen som du får av tannlegen skal brukes om nettene. Bittskinnen både skåner tenner for tannslitasje og er avlastende for muskler og kjeveledd. 

 Behandling av tanngnissing er (under gitte omstendigheter) berettiget til refusjon fra Helfo. Tannlegen kan også rette opp skader som er påført tennene fra tanngnissing ved å bruke fyllinger, kroner og bro, og du kan i noen tilfeller få refundert deler av kostnaden fra Helfo.

Kontakt oss dersom du har plager med tanngnissing, anspente kjeveledd eller muskelsmerter før tilstanden blir verre.