Ingen bakterier, ingen karies

Det vil ikke bli hull i en tann som er ren og fluorisert! En sunn tannhelse avhenger i hovedsak av din egeninnsats. Gode rutiner med rens og renhold av tennene med fluor minimerer risikoen for ubehagelige overraskelser. Dersom du ikke påfører tennene regelmessig eksponering for fluor skal det svært lite bakteriell belegg til for at det oppstår hull i tennene. Det vil alltid være bakterier i munnhulen og på tennene. Hvis bakteriene får være i fred og samtidig får nok næring, vil de formere seg og utvikle seg til plakk, som er et sammenhengende bakteriebelegg.

Den beste og mest effektive forebyggingen av hull i tennene (karies), er behandlingen du selv gjør på dine tennene hver dag. For å opprettholde en god tannhelse må du pusse tennene grundig med fluortannkrem to ganger daglig, skylle med fluorskyll én gang per dag, og i tillegg benytte tanntråd eller tannstikkere for å gjøre det helt rent mellom tennene ved behov. Din egeninnsats er selve fundamentet for en god tannhelse, men en god tannhelse krever også regelmessige besøk til tannlege / tannpleier for å oppdage eventuelle sykdommer på et tidlig stadium og for å få fjernet tannstein som ellers kan resultere i alvorlige tannkjøttsykdommer. Regelmessige helsesjekk av tennene hos tannlegen innebærer undersøkelser av pasientens tenner, tannkjøtt og hygiene. En tannlege / tannpleiers hovedoppgave er å forebygge eller fjerne sykdom i tenner og munnhule. Dette innebærer å oppdage sykdom på et tidlig stadiet, kartlegge risiko for fremtidig sykdom, og å utføre behandling for å hindre utvikling av påbegynt sykdom. Like viktig under en slik regelmessig sjekk, er tannlegens oppfølging av pasientens hygiene og eventuelle tannkjøttproblematikk/periodontitt.

Noe av det tannlegen ser etter under en undersøkelse, er om pasienten har karies (tannråte, hull) og tannkjøttsykdommer i tennene. Karies er den mest vanlige tannsykdommen, og er viktig å behandle når den blir oppdaget. Hvis tenner som er angrepet av karies ikke blir behandlet, kan de etter hvert bli så ødelagt at tannlegen blir nødt til å trekke dem. Tannlegen sin oppgave er også å fjerne tannstein som har bygget seg opp på tennene siden siste innkalling til tannlegen (les mer om tannstein på våre nettsider).

Med regelmessig undersøkelse hos tannlege (recall) og godt renhold av tennene, reduseres risikoen for ubehagelige overraskelser og store behandlinger og kostnader i fremtiden. Tannlegen vil alltid gi deg råd og nødvendig veiledning om hvordan du best skal bevare din tannhelse.

 

Hvorfor oppstår karies, og hvordan utvikler det seg?

Når du spiser eller drikker matvarer som inneholder sukker, vil bakteriene danne syre. Spyttet vil nøytralisere syren så lenge det er snakk om lite sukker

og få bakterier. Dersm det er snakk om større mengder sukker og bakterier, vil syren angripe emaljen på tennene. Etter hvert som emaljen begynner å løses opp, vil skaden bli synlig gjennom en hvitaktig flekk både på tannen og på røntgenbilder. Karies er en sykdom som utvikler seg langsomt, og i begynnelsen vil du heller ikke kjenne at et kariesangrep er i gang, ettersom det ikke er noen nerver i emaljen som skades, og du vil heller ikke kunne se kariesangrepet uten bruk av røntgen. Dersom kariesangrepet får utvikle seg videre, vil det nå inn til tannbenet (dentinet) forbi emaljen, som er mindre resistent sammenlignet med emalje. Karies vil da utvikle seg raskere når det er kommet gjennom emaljen og inn i dentinet. Dentinet fungerer som et beskyttende skall rundt pulpa, som er tannens kjerne. I pulpa ligger nervene, og dersom et hull utvikler seg til å trenge inn i nervesystemet i pulpa, opplever pasienten ofte store smerter og tannen må som regel rotfylles.

En del sykdom og medisiner medfører også svakere tannhelse. Dette gjelder blant annet sterke smertestillende medisiner og medisiner mot diabetes og hjerte- og karsykdommer.

 

Hvordan stoppe et kariesangrep?

Hensikten med regelmessig besøk hos tannlegen er å undersøke tennene og munnhulen, og å forhindre fremtidig karies eller stoppe eventuell påbegynt kariesangrepet. Dersom tannlegen oppdager et kariesangrep i et tidlig stadium, blir behandlingen forebyggende. Som regel vil tannlegen da påføre fluor på kariesangrepet, gi råd om bruk av fluor, riktig renhold av tennene og kost- og spisevaner, og deretter sette opp pasienten til regelmessig kontroll for å se om man klarer å forhindre kariesutviklingen. En dyktig tannlege vil gjøre minst mulig inngrep i selve tannen, og vil derfor forsøke å stoppe et mindre alvorlig kariesangrep uten å bore for å fjerne det syke tannvevet. Jo mindre tannbehandling som utføres på tanna, jo mindre risiko for komplikasjoner og omgjøringer i fremtiden.


Hvis kariesangrepet allikevel utvikler seg, eller dersom kariesangrepet allerede er for stort når det blir oppdaget, blir tannlegen nødt til å bore (eventuelt rotfylle) for å fjerne det syke tannvevet og dermed forhindre ytterligere utvikling. Hullet blir så fylt med en hvit fyllingsmasse tilpasset dine tenners farge, slik at tannen igjen får sin opprinnelige jevne form og du dermed enkelt kan holde den ren og fri for bakterier.

Torget Tannhelse AS

Du finner oss på Torgkvartalet i Stjørdal sentrum.