Vi tar i mot henvisninger til oralkirurg fra andre tannleger

henvisningerHenvisninger

Henvisninger kan sendes via e-mail, pr post eller pr telefon.

Det er ønskelig at personalia i henvisningen er oppdatert, da vi kontakter pasientene pr telefon eller brev for å sette opp time til konsultasjon og behandling.

Send oss gjerne røntgenbilder på mail eller CD. Vi er ofte nødt til å ta nye bilder for å stille riktig og sikker diagnose. Vi tar vanligvis både OPG og profilbilde. Men dine røntgenbilder er viktige for å stille en tentativ diagnose og for videre behandlingsplanlegging. Vi er takknemlig for all tilsendt informasjon da det blir lettere å vurdere pasienten før konsultasjon/behandling.

I samband med implantatbehandling er det også hensiktsmessig og nyttig å få tilsendt relevant dokumentasjon dersom pasienten har krav på HELFO refusjon. Det kan være journalutskrift, kliniske fotos, legeerklæringer, vedtak fra NAV eller studiemodeller.

Det må gå klart frem fra henvisning hvilke rettigheter pasienten har fra HELFO.

Vi setter stor pris på et godt samarbeid og vi registrerer alle henvisninger så raskt vi har kapasitet.

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe.

Prisoversikt

Vi har vedlagt en liten oversikt over de vanligste refusjonsberettigede behandlingene.

Vi setter til daglig ikke-refusjonspliktige implantater. Det er også vedlagt pris for dette.

– Ett implantat med krone Fra kr. 23.000,-
Priseksempel på implantatbehandling med refusjon fra HELFO, egenandel:
– Konsultasjon med OPG og kostnadsoverlag. kr. 1.525,-
– Underkjeveprotese med to implantater, ny protese overkjeve og underkjeve innslagspunkt 15 kr. 5.500,-
– Tenner tapt pga periodontitt innslagspunkt 5. (refusjonstakst). Ett implantat og protetikk. kr. 16.500,-
– Tanntap pga nedsatt evne til egenomsorg, innslagspunk 14 (honorartakst). Et implantat med protetikk. kr. 5.500,-
Generell kirurgi, egenandel:
– Fjerning av retinert visdomstann. kr. 2.900,-
– Rotspisskirurgi fra kr. 3.500,-

 

Alle henvisninger sendes til:

Torget Tannhelse
Stokmoveien 2
Postboks 283
7501 Stjørdal

Tlf. 74 82 55 00

tannhelse.torget@gmail.com

Torget Tannhelse AS

Du finner oss på Torgkvartalet i Stjørdal sentrum.